Chuyên gia trang điểm Nam Trung (28-04-2010)
Nam Trung Make-up Artist

Địa chỉ : 154 Lý Chính Thắng, Quận 3 An Giang Việt Nam  
Điện thoại : 08. 2112223   Fax :   Mobile :