•      Kinh doanh

  •      Tư vấn thiết kế hoa cưới

  •      Tư vấn Hoa sự kiện - Khai trương
  • Khách hàng muốn chuyển khoản qua tài khoản sau:
  • Phạm Minh Sơn
  • STK: 0071003947090
  • Ngân hàng vietcombank chi nhánh Hồ chí Minh
  • Tel: 01219719725
  • Đường dây nóng
  • 0944 18 27 27 - 0908033334